Meer over Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Achtergronden van de campagne 'Nederland weer mooi' Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap Informatie over het boek 'Nederland weer mooi' Steun de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap! In contact komen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 

 

 
 

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.
De Vereniging stelt zich op het standpunt dat Nederland als vruchtbare delta de morele plicht heeft een aanzienlijk deel van haar voedselproductie op eigen grondgebied te produceren. Deze agrarische productielandschappen moeten ruimte bieden aan ook andere functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit.

 

 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil inspireren en stimuleren. Ze doet dit met haar Informatiecentrum, met onder meer een madurodam van het Nederlandse cultuurlandschap. Aan de Vereniging is De Landschapswacht verbonden; ze stimuleert het behoud van waardevolle cultuurlandschappen in beheer bij natuurorganisaties en de boer.

Download het jaarverslag 2012.

Download de statuten van de vereniging.

Download het meerjarenbeleidsplan van de vereniging.

Directie:
- Jaap Dirkmaat (directeur)
- Egbert Jaap Mooiweer (adjunct-directeur)

Bestuur:
- Harry Keereweer (voorzitter)
- Janine Pijl (penningmeester)
- Mariëlle van der Zouwen (secretaris)
- Wiel Tonies
- Tom Smit
- Edwin Hecker


Raad van Advies:
- prof. ir. Wim Dik, hoogleraar 'Management van ICT-georiënteerde organisaties' bij de TU Delft en voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke KPN N.V.
- Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome en directeur Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse Amsterdam
- Dr. Hans Renes, historisch-geograaf / landschapsdeskundige Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit van Amsterdam
- prof. dr. Maarten van Rossem, historicus bij de Universiteit van Utrecht
- John Jansen van Galen, journalist en wandelchroniqueur
- Hans Dorrestijn, schrijver en cabaretier
- prof. drs. Fons Asselbergs, voormalig rijksadviseur voor cultureel erfgoed / hoogleraar Monumentaal Bouwkundig Erfgoed aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 
   
   
             
 

© VNC 2013 | home | contact | ontwerp