Meer over Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Achtergronden van de campagne 'Nederland weer mooi' Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap Informatie over het boek 'Nederland weer mooi' Steun de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap! In contact komen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 

 
 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap wil eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast wil zij ijveren voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.
De Vereniging stelt zich op het standpunt dat Nederland als vruchtbare delta de morele plicht heeft een aanzienlijk deel van haar voedselproductie op eigen grondgebied te produceren. Deze agrarische productielandschappen moeten ruimte bieden aan ook andere functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit. Klik op onderstaande afbeelding om het spotje 'Nederland weer mooi' te bekijken.

 

Campagne: Nederland van de kaart (het is mooi geweest)

"Nederland van de kaart" biedt een overzichtskaart van Nederland waarop de nog mooie gebieden in ons land staan aangegeven. Door deze gebieden scherp af te bakenen in het licht van hun geschiedenis, wordt pijnlijk duidelijk hoe ver de afbraak van ons cultuurlandschap al is gevorderd. De VNC wil met dit project mensen doordringen van de urgentie om structureel te investeren in ons landschap.

Niet alleen in historische maar ook in natuurlijke zin is ons erfgoed zwaar beschadigd, soms zelfs verdwenen. Ondanks dat het kabinetsprogramma Nederland mooi verheven is tot speerpunt van regeringsbeleid, heeft dat in de praktijk niet geleid tot zelfs maar het begin van de gewenste landschappelijke verfraaiing en financiering.

De VNC geeft met Nederland van de kaart antwoord op twee vragen: ‘Waar ligt mooi Nederland?’ en ‘Waar moet Nederland weer mooi worden?’ Antwoord op de eerste vraag is nodig om bestaande mooie gebieden te mooi te houden. De tweede vraag leidt ons naar de landschappen die het allereerst waard zijn om op te knappen en te verfraaien. Nederland van de kaart moet beleidsmakers en het brede publiek doordringen van de urgentie om structureel te investeren in ons landschap. Nederland van de kaart geeft vervolg aan het eerder door de VNC opgestelde Deltaplan voor het landschap (2005) met het bijbehorende boek Nederland weer mooi (2005), het Uitvoeringscahier (2008) en het door de Taskforce Financiering Landschap opgestelde advies Landschap verdient beter (2008).

Zie voor meer informatie over de campagne: www.nederlandvandekaart.nl

Zie ook: Deltaplan voor het landschap: Nederland weer mooi!

 
   
   
       
 

© VNC 2010 | home | contact | ontwerp