terug naar home
Meer over Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Achtergronden van de campagne 'Nederland weer mooi' Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap Informatie over het boek 'Nederland weer mooi' Steun de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap! In contact komen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 

 

 
 

ACTUEEL

 

 

20 oktober 2014

 

Natuurwerkdag 1 november 2014: meld je nu aan!

 

Kom ook op zaterdag 1 november naar de Natuurwerkdag. Lekker samen aan de slag in de buitenlucht! Op meer dan 400 locaties In Nederland kan jij als vrijwilliger meehelpen om ons landschap een opknapbeurt te geven. Ook de VNC organiseert een werkdag: meld je hier aan!

 

 

14 oktober 2014

 

Succesvol herstel van landschappelijk erfgoed

 

In de gemeenten Lochem en Bronckhorst hebben we de afgelopen drie jaar tientallen vervallen landschapselementen weer opgeknapt en gerestaureerd. Mooi en dankbaar werk. Essentieel binnen dit project is ook dat de gemeenten Lochem en Bronckhorst de visie en aanpak van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap bestuurlijk dragen. Wij hanteren daarbij een ‘A-team-achtige’ benadering: handen uit de mouwen, resultaatgericht zonder rompslomp en stoffige bureaucratie, minimale overhead, geen woorden maar daden. Gewoon doen wat nodig is, en dan opstappen en weer ergens anders aan de slag gaan. Dit project was mede mogelijk gemaakt door o.a. door een bijdrage van het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof - Coldeweij Fonds van SBNL, die onlangs een mooi artikel gewijd hebben aan ons project.

Intussen zijn we bezig met een vervolg op dit project. We hebben inmiddels een financiële bijdrage van de gemeenten Lochem en Bronckhorst, en van het Prins Bernard Cultuurfonds en de ASN-Foundation. Dit winterseizoen kunnen we weer aan de slag!

 

9 september 2014

 

Vacature: VNC zoekt projectmedewerker

 

 

De VNC heeft is momenteel op zoek naar een 'audiovisuele duizendpoot', die zich als projectmedewerker graag wil inzetten voor de VNC. De sluitingsdatum is 21-9-2014. Bekijk de vacature voor verdere details.

 

 

 

 

9 september 2014

 

Komende zondag 14 september open monumentendag

 

 

 

Zondag 14 september (van 10.30 tot 16.30 uur, Huize Wylerberg, rijksstraatweg 178, Beek-Ubbergen) wordt een deel van het monumentale pand van de VNC en het Sovon opengesteld voor publiek. In de beroemde muziekzaal is een divers programma, met boeiende lezingen over de geschiedenis van Huis Wylerberg en over Entartete Kunst.

 

Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap zal speciaal voor bezoekers van de monumentendag vrijkaartjes beschikbaar stellen.

 

Deze dag zijn tevens enkele kunstexposities, o.a. van VNC-medewerkster Truus Nauta met haar expositie ‘landschap in textiel’.

 


' panorama van de Waal', Truus Nauta.

 


 

 

 

3 september 2014

 

Brandbrief naar staatssecretaris ivm implementatie vergroening landbouwbeleid

 

VNC & Werkgroep Grauwe Kiekendief hebben in april een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma inzake de implementatie van de vergroening van het landbouwbeleid. Na veel aandacht in de media en politiek heeft Dijksma toegezegd te reageren, mogelijk al eind mei. Inmiddels is ruim een kwartaal later haar reactie binnen, waarin zij geen antwoord geeft op de gestelde vragen, niet reageert op de geuite waarschuwingen, maar wel bedankt voor de inbreng. Ontevreden roepen VNC en de Grauwe Kiekendief ineen nieuwe brief op om alsnog inhoudelijk te reageren en ervoor te zorgen dat de reeds behaalde successen niet verloren gaan.

 

Lees de brandbrief

 

Bekijk het persbericht.

 

 

25 augustus 2014

 

Expositie paul Verheul in het Informatiecentrum

 

Vanaf zondag 24 augustus t/m zondag 21 september kunt u de expositie van Paul Verheul bezichtigen tijdens een bezoek aan ons informatiecentrum.

 

 

Verheul specialiseert zich in keramische beelden van o.a. buizerds, aalscholvers en dassen. Deze beelden treft u in en om het informatiecentrum en in de miniatuurtuinen. Het meest indrukwekkend is de opstelling in de weides rondom het informatiecentrum: een complete dassenfamilie die verspreid over de weides vrij rondstruint!

 

 

 

14 juli 2014

 

Informatiecentrum viert 10-jarig jubileum!

 

Dit jaar bestaat het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap 10 jaar. Dat wordt deze zomer gevierd met o.a. twee beeldententoonstellingen in het Informatiecentrum. Bijzondere en vermakelijke kunstwerken van Piet Hubbers (van 20 juli t/m 20 augustus) en Paul Verheul (van 22 augustus t/m 22 september) zullen in en om de miniatuurtuinen te bewonderen zijn.

 

 

Sinds de officiële opening van het Informatiecentrum in 2004 hebben vele bezoekers genoten van Nederland in miniatuur. Tien bijzondere Nederlandse landschappen, zoals de Friese Wouden, de tuunwallen op Texel, of het heuvellandschap van Zuid-Limburg, zijn op schaal nagebouwd. Ook de kenmerkende streekeigen boerderijen en kerken ontbreken natuurlijk niet.


Bijzonder aan een bezoek van het Informatiecentrum is een kijkje in onze dassenburcht, waar je oog in oog komt te staan met dassen! Dassen zijn de symboolsoort bij uitstek voor een gezond landschap.

 

Piet Hubbers maakt al een aantal jaar kunstwerken van fantasie dieren. Bij het vervaardigen van zijn kunstwerken maakt hij gebruik van oud ijzer en restafval zoals pvc, plastic en rubber. De beelden uit de collectie van Piet vormen een vermakelijke en gerecyclede beestenboel. Het zal onmogelijk zijn een glimlach te onderdrukken…
De expositie van Paul Verheul bestaat uit keramische beelden van onder andere buizerds, dassen en aalscholvers.

 

Meer info over het informatiecentrum.

 

 

23 juni 2014

 

Wandelkaart Ooijpolder is uit!

 

Zoals u weet, heeft het landschap in de Ooijpolder een ware metamorfose ondergaan. Het Deltaplan van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) is uitgerold over het gebied. Binnen vier jaar wisten VNC, agrarische natuurvereniging De Ploegdriever, landschapsfonds Via Natura en onze Landschapswacht het plan voor het proefgebied Ooijpolder samen met de boeren uit te werken en geheel volgens het lokale landschapsbeleidsplan uit te voeren.

 

 

Dertig kilometer landschapselementen in de vorm van heggen, struweelhagen, knotbomen, bloemrijke slootranden, graskruidenstroken en plasdras-oevers hebben zich aaneengeregen kriskras door een gebied van ruim 500 hectare; een gebied waarin na de ruilverkaveling uit de jaren negentig nauwelijks nog iets van een landschappelijke structuur restte.
Van dat mooie landschap moet je wel kunnen genieten, dus kwam er ook zo’n 12 kilometer wandelpad bij. En de VNC heeft recent een fraaie kaart gemaakt van alle wandelroutes die door dit prachtige gebied lopen. U kunt een digitale versie van kaart hier downloaden. Een gedrukte versie kunt u aanvragen via het kantoor van de VNC.

 

 

 

12 juni 2014

 

Winnaars Gouden Zwaluw bekend!

 

Donderdag 12 juni reikte Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in Park Sonsbeek in Arnhem drie Gouden Zwaluwen uit aan organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen.


 

Jaap Dirkmaat presenteerde de ceremonie en reikte de prijzen uit. Na de prijsuitreiking nam Jeroen Glissenaar, beheerder van Park Sonsbeek, de gasten mee op een rondwandeling door het park. Deze sfeervolle middag werd vervolgens afgesloten met een feestelijke borrel in de Stadsvilla Sonsbeek.

De volgende drie projecten zijn beloond met een Gouden Zwaluw:
Het project ‘Oeverzwaluwenwand Landgoed Driessen’
… voor de vriendelijke opmerkzaamheid, omgezet in zorg en daden om de oeverzwaluwen in bouwplan ‘landgoed Driessen’ een duurzame veilige oeverwand te bieden waar deze in kolonies broedende vogels kunnen leven en nestelen.
Het project ‘NatuurSpeelLeerTuin Zijtaart’
… voor het op speelse wijze, door spel en ervaring, onder de aandacht brengen van de natuur, en het zelf verbouwen van voedsel bij jonge mensen; onze toekomst.
De ‘Met U – Stadsnatuurprojecten’
… voor de niet aflatende, vindingrijke wijze waarop men aandacht vraagt voor de stadsnatuur en telkens weer kansen weet te benutten om haar in Eindhoven te vestigen; in, om en tussen de mensen.

 


 

 

 

 

 

 

20 mei 2014

 

Gedeputeerde van Dijk geeft startschot skeelertocht

 

In bijzijn van de Gelderse gedeputeerde Jacob Jan van Dijk werd zondagochtend het startschot gegeven voor een sponsor skeelertocht door de Ooijpolder bij Nijmegen.

 

 

Een initiatief van de Nijmeegse Schaatsvereniging die hiermee de crowdfunding actie van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor herstel van het eeuwenoude landschap bij Kekerdom steunen. Via crowdfunding platform justgiving.nl hebben deelnemende sporters vrienden, familie en kennissen bereid gevonden om een donatie beschikbaar te stellen. Een prachtig initiatief.
Gedeputeerde van Dijk wees op de steeds verder terugtrekkende overheid en pleitte in zijn speech voor meer betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven en burgers in het onderhoud van landschapselementen.

 

 

12 mei 2014

 

Noodzaak echte vergroening landbouw


VNC, Werkgroep Grauwe Kiekendief, en Vogelbescherming Nederland hebben gezamelijk een opiniestuk geschreven over de noodzaak van echte vergroening in 't land.

 

Lees hier het artikel.

 

 

6 mei 2014

 

VNC start Europese projecten


De VNC is recent gestart met de projecten ‘Monumenten tussen twee torens’ en ‘Prachtlandschap NederRhein’. Beide projecten omvatten een haalbaarheidsstudie op inhoudelijk en procedureel niveau wat betreft grensoverschrijdende samenwerking in het gebied tussen Nijmegen en Kleef.

De projecten ‘Monumenten tussen twee torens’ en ‘Prachtlandschap NederRhein’ worden in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door Honorarkonsulat der Niederlande, Klevischer Verein für Kultur und Geschichte/Freunde der Schwanenburg e.V., gemeente Groesbeek, gemeente Nijmegen en de VNC. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal. (www.deutschland-nederland.eu)

 

U kunt de Nederlande versie of de Duitse versie van het persbericht bekijken:

 

 

 

 

 

18 april 2014

 

Wandel-app voor de Ooij!


Het landschap in het westelijke deel van de Ooijpolder heeft in het korte tijdsbestek van drie jaar een grote metamorfose ondergaan. De aankleding van het landschap is zienderogen verbeterd: maar liefst 30 kilometer aan landschapselementen is aangelegd en onder duurzaam beheer gebracht. Rijke struweelhagen, natuurlijke slootkanten, bloemrijke stroken, knotbomen en geknipte heggen geven het landschap nu kleur.
Vele kilometers boerenlandpaden hebben het landschap toegankelijk gemaakt. En met de sinds kort geopende wandelbrug over het Meertje, kom je er nog makkelijker!

Maar voor veel wandelaars is het lastig om zelf een boeiende route samen te stellen. Nu is hierin verandering gekomen. De eerste route is nu met een wandelapp beschikbaar. Eenvoudig te downloaden en dan op pad. De tocht van 12 kilometer begint op de Waalkade en wijst de weg naar de wandelbrug.

 

Lees verder...

 

 

 

9 april 2014

 

Verdien gratis geld voor de VNC!


Vanaf heden is het voor iedereen die de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een warm hart toedraagt mogelijk om de Vereniging gratis te sponsoren!
Ga de volgende keer dat u online aankopen doet naar:
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4002

Hier vindt u een overzicht van tientallen webwinkels, waaronder Wehkamp, Zalando en Bol.com. Elke aankoop die u bij een van deze bedrijven doet, levert de VNC een commissie op. U betaalt gewoon de normale prijs, het kost u dus niets extra’s!

 

“SponsorKliks,

 

 

4 april 2014

 

Vergroening landbouw: knollen voor citroenen

 

Waardevolle akkernatuur en landschapselementen gaan versneld ten onder in plaats van dat ze gered worden door het nieuwe landbouwbeleid. Dat zeggen Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Werkgroep Grauwe Kiekendief en het Louis Bolk Instituut in een brandbrief aan Staatssecretaris Dijksma.

Lees hier de brandbrief aan Dijksma.

Lees hier het persbericht.

 

 

 

4 april 2014

 

 

De VNC zoekt vrijwilligers met groene vingers

 

Naast het kantoor van de VNC in Beek-Ubbergen bevindt zich het Informatiecentrum met elf miniatuurtuinen. Wandelend door deze tuinen wisselen de prachtige cultuurlandschappen zich af. Van het Limburgse heuvellandschap en de Texelse tuunwallen wandel je naar de bomendijken in Zeeland en het terpenlandschap in Groningen. Elk landschap is tot in detail nagebootst.
De miniatuurlandschappen zijn hét visitekaartje van de VNC en worden elk jaar door vele mensen bezocht. Het onderhoud vraagt jaarlijks de nodige aandacht. Om te zorgen dat men ook in de toekomst van de miniatuurlandschappen kan genieten zoekt de VNC enthousiaste vrijwilligers met groene vingers.


Klik hier voor meer info.

 

 

21 maart 2014

 

Landschapherstelproject Kekerdom van start!

 


Vrijwilligers en medewerkers van VNC(Vereniging Nederlands Cultuurlandschap) gaan een begin maken met het landschapsherstelproject Kekerdom. Op vrijdag 21 maart gaan zij in het kader van NLdoet knotessen planten.
Het door VNC opgestarte crowdfundingsproject heeft inmiddels ruim €13.000 opgebracht, waardoor begonnen kan worden met de eerste aanplant. Komende winter worden hagen geplant.

Lees verder...

 

 

 

 

7 maart 2014

 

NK heggenvlechten komend weekend 9 maart!

 

Een strijd in de oude ambacht


Dit weekend is het zo ver; Het NK maasheggenvlechten! Tijdens deze wedstrijd zal de strijd losbarsten tussen zo’n 40 teams die zich de beste maasheggenvlechters van Nederland durven te noemen. Het winnende team gaat er met de Gouden Hiep vandoor. Dit oude gereedschap wordt veel gebruikt om de heggen te kunnen vlechten. Maar ook takenscharen en takkenzagen worden gebruikt.
De VNC kan natuurlijk niet ontbreken tijdens dit cultuurlandschapsspektakel en we zijn dan ook ruimschoots vertegenwoordigd. Met twee teams nemen we deel aan de wedstrijd.


Bent u benieuwd naar deze wedstrijd in oude ambacht? Kom dan aanstaande zondag 9 maart naar Oeffelt naar het NK maasheggenvlechten. Meer info op http://www.maasheggen.nl/

 


 

 

 

6 februari 2014

 

VNC ontvangt bijdrage van Nationale Postcode Loterij

 

Een belangrijke avond voor 101 goede doelen. De Postcode Loterij maakte tijdens het Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam bekend dat zij dit jaar een recordbedrag van ruim 302 miljoen euro doneert. Recordbedrag van 291 miljoen euro voor goede doelen van Postcode Loterij De miljoenenschenkingen aan goede doelen zijn mogelijk gemaakt door de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij. Van ieder lot dat zij kopen gaat de helft naar goede doelen. Dankzij een groeiende loterijopbrengst kan er dit jaar bijna 12 miljoen euro meer aan goede doelen geschonken worden dan het afgelopen jaar.

Als vaste beneficiënt ontving de VNC een bedrag van € 500.000,-. Lees verder.


 

 

 

 

30 januari 2014

 

Otter terug in de Ooijpolder

 

 

Ontroerende beloning voor noeste arbeid, mooier kan het niet: De otter is op eigen kracht teruggekeerd in de Ooijpolder, 60 jaar nadat de soort voor het laatst gesignaleerd is.
Verbeteringen aan de natuur- en landschapskwaliteit hebben kennelijk goede condities geschapen voor de terugkeer van de otter: Denk hierbij aan de aanleg van vistrappen tussen de Waal en de Ooijpolder, plasdrassloten en andere landschapselementen, verkeersmaatregelen zoals dassentunnels, en bijvoorbeeld het particuliere initiatief van de aanleg van het Zwanenbroekje. Als predator staat de otter aan de top van de voedselketen, zijn terugkeer zegt daarmee dus iets over de algehele verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Leuk weetje: De otter is ook al gesignaleerd in plasdrassloten die VNC in het kader van het Deltaplan in de Ooijpolder heeft aangelegd!

 

Bekijk beelden van de otter: otter terug in de ooij

 

 

 

 

 

 

7 januari 2014

 

VNC wil fonds voor prachtlandschappen Gelderland

 

Explosieve toename biodiversiteit

 

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft GS Gelderland opgeroepen om een hefboomfonds voor ‘prachtlandschappen’ in Gelderland in te stellen. Een boerenlandschap wordt een Prachtlandschap als boeren, naast hun normale bedrijfsvoering, ook zorgdragen voor behoud of nieuwe aanleg van landschapselementen zoals heggen, singels, knotbomen en akkerranden. Het hefboomfonds zou boeren die extra vergoeding moeten geven waarmee het netwerk van landschapselementen op hun grond mogelijk wordt. Aanleiding is dat binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) jaarlijks 30 miljoen Europese groenpremies aan de Gelderse landbouwsector – bedoeld voor versterking van de biodiversiteit - nauwelijks daarvoor benut zullen worden. Met het hefboomfonds wordt dit wel mogelijk. Lees verder...

 

 

 

 

20 december

 

Winnaars Gouden Mispel 2013 bekend

 

Donderdag 19 december reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) op Landgoed Jachtslot de Mookerheide in Molenhoek drie Gouden Mispels uit aan personen die dit jaar een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap. Lees verder... 

1 november

 

Wintersluiting Informatiecentrum

 

Het zomerseizoen is weer afgelopen en dat betekent dat het Informatiecentrum in winterrust gaat.
Na een november sluit het Informatiecentrum voor het publiek, tot en met februari. De miniatuurlandschappen worden nu winterklaar gemaakt; de hagen en bonsaiboompjes worden voor de laatste keer gesnoeid, de huisjes, boerderijen en voertuigen komen beschut binnen te staan, evenals de andere objecten in de tuin.

Vanaf zondag 2 maart bent u weer van harte welkom!

 

 

9 oktober

 

VNC ontvangt 10.000 euro

 

VNC heeft een cheque van 10.000,- mogen uitvangen van SBNL (Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied, een organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer). In totaal deelde SBNL 100.000 euro uit aan negen projecten voor natuur- en landschapsbeheer en cultuurhistorie in Overijssel, de Achterhoek en de Liemers.


Het geld voor die projecten komt uit het Baron en Baronesse Van Hemert tot Dingshof-
Coldeweij Fonds, dat door de SBNL beheerd wordt. Het is voor het eerst dat dit fonds tot een
uitkering komt. In totaal kwamen er voor de eerste uitkering 32 aanvragen binnen voor een totaal bedrag van bijna 600.000 euro. De aanvragers maakten elk aanspraak op het bedrag van één ton dat ter beschikking stond. De VNC was een van de negen gelukkigen wiens project werd gehonoreerd. De Landschapswacht van de VNC gaat in de gemeente Bronkhorst aan de slag met het herstel van zwaar vervallen landschapselementen bij particulieren en agrariërs. Van de bijdrage
van 10.000 euro kunnen flink wat elementen worden opgeknapt.

 

 

 

1 september

 

Project Ooijpolder bij Buitengewoon

 

Op dinsdag 3 september komt de uitzending van Buitengewoon, TV-Gelderland, deels vanuit de Ooijpolder, waar de VNC haar Deltaplan voor het landschap heeft uitgerold. Directeur Jaap Dirkmaat van de VNC en presentatrice Sonja Booms wandelen door het weer prachtige cultuurlandschap van de Ooijpolder.

Dinsdag 3 september, 18.20 uur op TV-Gelderland, daarna ieder uur herhaald, daarna op Uitzending Gemist of op youtube.

 

 

 

 

23 augustus

 

Speciale actie voor nieuwe leden!

 

Als u nu lid wordt van de VNC voor € 2,50 per maand ontvangt u een gratis ontbijt of lunch in Hotel Restaurant Huiskamercafe Oortjeshekken in de Ooij.

De VNC heeft de afgelopen 4 jaar haar Deltaplan voor het landschap uitgerold over de Ooijpolder bij Nijmegen. Het landschap heeft hier een grootse metamorfose ondergaan. Download nu de gratis wandelroute en ontdek het prachtige landschap in de Ooijpolder! En nieuwe leden kunnen hun wandeling nu beginnen of eindigen met een gratis ontbijt of lunch.

 

 

 

 

22 juni 2013

 

ALV met aansluitend excursie langs herstelprojecten

 

Zaterdag 22 juni j.l. werd in Zutphen de jaarlijkse ALV van onze vereniging gehouden. Hierin namen wij na zes jaar afscheid van de heer Leo van Grunsven als bestuurslid. De heer Tom Smits werd benoemd als nieuw bestuurslid.

 

 

Naast de gebruikelijke verantwoording van de jaarcijfers werd de nieuwe strategische visie gepresenteerd. Aansluitend op de ALV werden de leden meegenomen op excursie in de gemeenten Zupthen, Lochem en Bronckhorst, waar verschillende door de VNC uitgevoerde landschapsherstelprojecten werden bezocht. Bekijk hier meer foto's van de dag.

 

 

     
 
       
       
 

Openingstijden Informatiecentrum:

 

van maart t/m oktober, iedere woensdag en iedere zondag van 10.00 tot 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen. Meer info, kijk hier.

 

Nederland weer mooi is de overkoepelende campagne van Vereniging Nederlands Cultuur-
landschap. Lees er hier alles over.

 

Hét standaardwerk over het cultuurlandschap van Nederland. Wegens groot succes is de tweede, herziene druk uit. U kunt het boek hier bestellen. Meer weten?

 
 

 

 

© VNC 2014| home | contact | ontwerp

 

 

 

Wil je de VNC gratis sponsoren? Klik op de banner!

“SponsorKliks,

 

 

Oproep Maarten van Rossem