Meer over Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Achtergronden van de campagne 'Nederland weer mooi' Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap Informatie over het boek 'Nederland weer mooi' Steun de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap! In contact komen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 
 
 

ACTUEEL

4 december 2012

Europees parlement en Europese

Commissie ontvangen boek 'Beautiful

Europe'

Het boek ‘Beautiful Europe’ van de VNC is gisteren 4 december in Brussel aangeboden aan het Europese Parlement en de Europese Commissie. Het boek beschrijft de mooiste Europese cultuurlandschappen. Naast de ontstaansgeschiedenis en de huidige bedreigingen van deze landschappen, komen ook de kansen aan bod.
Dit boek is tezamen met een dringende oproep verspreid in de postvakken van de 754 Europarlementsleden.

Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie gaf aan ‘nog steeds hoop te hebben op een gevoel van urgency’, om een nieuw tijdperk in het landbouwbeleid aan te laten breken. Niet langer horen schaalvergroting, intensivering en dierenwelzijnsproblemen de landbouw te omringen. De Europese gelden voor het landbouwbeleid dienen vooral besteed te gaan worden aan het in standhouden van landschap en waar nodig herstel, en aan investeringen die de duurzaamheid en het dierenwelzijn ten goede komen.
Volgens de parlementsleden en de commissie had het boek van de VNC niet beter getimed uit kunnen komen. Juist nu is de discussie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in alle hevigheid losgebarsten. Ze noemden het boek een bruikbaar middel om collega’s te overtuigen.

 De productie van het boek 'Beautiful Europe' maakt onderdeel uit van het project ForeStClim, dat wordt gesubsidieerd door de Europese Unie, en heeft betrekking op de relatie tussen bos, landschap en klimaatverandering. 
   
             
             
 

© VNC 2012 | home | contact | ontwerp