Meer over Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Achtergronden van de campagne 'Nederland weer mooi' Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap Informatie over het boek 'Nederland weer mooi' Steun de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap! In contact komen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 
 
 

ACTUEEL

13 april 2012

Deltaplan in uitvoering

 

Landschapswacht maakt vele meters

 

Afgelopen winter heeft de Landschapswacht van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) weer vele kilometers landschapselementen aangelegd en hersteld. Verschillende landschappen worden weer aangekleed met streekeigen landschapselementen, zoals heggen, houtwallen, knotrijen, plasdras-sloten, bloemrijke akkerranden et cetera. Op steeds meer plekken heeft de VNC er inmiddels voor gezorgd dat groene en blauwe netwerken worden hersteld en dat landschappen hun karakter en identiteit weer terug hebben gekregen. Hieronder een kort overzicht van enkele Deltaplan in uitvoering-projecten.

 

Nationaal Landschap De Gelderse Poort

In het Nationaal Landschap De Gelderse Poort zijn we de afgelopen winters al begonnen met het herstel van het landschap. De afgelopen maanden zijn we daarmee doorgegaan, met als resultaat een steeds mooier wordend Nationaal Landschap! Dankzij enthousiaste landeigenaren is er naast de 3000 meter heg, 600 meter houtwallen en hoogstamboomgaarden die in vorige winters nieuw zijn aangeplant, dit jaar ruim 2800 meter nieuwe heg aangeplant, is een hoogstamboomgaard aangelegd, is een poel gegraven, is een haag van 300 meter gevlochten en heeft een bestaande haag van bijna 1000 meter een onderhoudsbeurt gekregen.
Niet alleen op de stuwwal bij Nijmegen en ten zuiden daarvan, maar ook richting Millingen zijn eigenaren enthousiast. Ook daar versterken we daar het Nationaal Landschap met nieuwe landschapselementen.
In het verleden lagen hier veel struweelhagen, maar na de ruilverkavelingen in de vorige eeuw zijn vele hiervan verdwenen. Stukje bij beetje planten we weer nieuwe hagen aan, waardoor ook de ecologische waarden weer enorm zullen toenemen.

Foxwolde (Drenthe)

Niet alleen in de Gelderse Poort, maar ook op andere locaties is de VNC begonnen met herstel en aanleg van landschapselementen. In Foxwolde (Drenthe) is nog enigszins te zien hoe het landschap er pakweg honderd jaar geleden uitzag. Er zijn nog houtwallen en elzensingels in het landschap aanwezig. Alleen is er al jaren geen onderhoud gepleegd en zijn sommige houtwallen en elzensingels zwaar in verval geraakt. In overleg met een aantal enthousiaste bewoners zijn we dit jaar begonnen met het herstellen van 1600 meter aan houtwallen en wordt zelfs een nieuwe houtwal van 335 meter lang aangelegd. Op deze manier wordt het karakteristieke landschap versterkt.
De komende jaren zullen we in fases de houtwallen weer terugbrengen naar het oorspronkelijke hakhoutbeheer. Bomen worden gezaagd, zodat deze opnieuw uit kunnen lopen, en op kale plekken wordt de begroeiing weer opgevuld met nieuwe bomen en struiken.

Meer dan 300 meter nieuwe houtwal is in Foxwolde aangelegd.

Landgoed Slichtenhorst , bij Nijkerk


Vanaf de negende eeuw tot begin 1800 waren veel boerderijen en grond in de omgeving van Nijkerk in handen van Duitse kloosters. Door samenwerking tussen de hertogen van Gelre en deze kloosters heeft deze situatie lang standgehouden. Het gebied dat nu Landgoed Slichtenhorst heet, viel onder het klooster Paderborn.
Tijdens de Franse bezetting, omstreeks 1803, raakten de kloosters hun bezittingen kwijt. Ze werden in beslag genomen door de Nederlandse staat en kwamen door verkoop in particuliere handen. Zo ontstond door samenvoeging van de monumentale boerenhoeven Groot Erhental, Klein Ehrental, Schavenau, Schardepot en de Neude het landgoed Slichtenhorst. In 1916 kwam het landgoed in bezit van de familie Van Leeuwen Boomkamp. Het grootste deel van het toenmalige landgoed is nog steeds intact en in familiebezit. Op dit landgoed heeft geen ruilverkaveling plaatsgevonden, zodat flora en fauna er nog in volle rijkdom aanwezig zijn.
Ehrental was reeds rond het jaar 1850 ingericht als bouwland met landschapselementen, grotendeels elzensingels. Een groot deel van deze historische landschapselementen is lang niet onderhouden, en herstel en restauratie op deze plek is dan ook van grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Bovendien grenst het gebied Ehrental direct aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Dit jaar zijn we begonnen met het herstel: elzensingels en houtwallen worden afgezet, zodat ze weer opnieuw uitlopen, en daar waar nodig worden kale plekken weer ingeplant. In totaal zullen 2500 meter elzensingel, 900 meter houtwal en een hakhoutbos hersteld worden.

Op landgoed Slichtenhorst hebben verschillende elzenhagen een broodnodige opknapbeurt ondergaan: elzen zijn afgezet, zodat ze weer kunnen uitlopen, en kale plekken zijn opnieuw ingeplant.

 

Brummen
kaart schoonman-brummen
In de gemeente Brummen worden op twee locaties werkzaamheden verricht. De werkzaamheden vinden plaats bij twee leden van de VNC. Langs de Vosstraat is een aantal percelen omgeven met struweelhagen, een houtwal, een elzensingel en knotbomen. Deze landschapselementen zitten boordevol goudvinken, putters en kneuen en kennen een zeer rijke kruidenvegetatie van soms wel 20 soorten per strekkende meter. De eigenaar is zeer begaan met de landschapselementen en heeft zelfs bijna 1000 meter nieuwe hagen aangeplant.
Deze winter krijgen de bestaande landschapselementen, zo’n 1100 meter, een opknapbeurt. De hagen worden gesnoeid, de knotbomen wordt geknot en de elzensingel wordt afgezet, zodat hij opnieuw kan uitlopen.
Ook langs de Zutphensestraat zijn dankzij een enthousiaste eigenaar nog struweelhagen aanwezig. Ook deze eigenaar is zeer begaan met het landschap en wil heel graag meewerken aan een opknapbeurt van zijn struweelhagen. Het gaat hier om zo’n 1300 meter struweelhaag. Op sommige plekken is het struweel overgroeid door braam en in sommige hagen zijn ook enkele gaten ontstaan. De braamstruiken zullen worden verwijderd, de gaten worden weer ingeplant en de hagen zullen worden gesnoeid


 
   
             
             
 

© VNC 2008 | home | contact | ontwerp