Meer over Vereniging Nederlands Cultuurlandschap Achtergronden van de campagne 'Nederland weer mooi' Het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap Informatie over het boek 'Nederland weer mooi' Steun de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap! In contact komen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
 
 
 

Marjolein Bastin Fonds

Doneer hier aan het Marjolein Bastin Fonds!

Sinds het voorjaar van 2011 heeft Marjolein Bastin samen met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap het Marjolein Bastin Fonds opgericht. Op de foto hierboven ziet u hoe zij VNC directeur Jaap Dirkmaat een cheque voor de eerste €10.000,- overhandigt.

Marjolein Bastin's emotionele verbondenheid met alles dat in haar tuin en het landschap kruipt, vliegt, groeit en bloeit komt prachtig tot uiting in haar tekeningen. “De veelzijdigheid en rijkheid aan planten en dieren in ons landschap is vooral te danken aan de harmonieuze samenwerking tussen natuur en cultuur. Net als wij wegen nodig hebben om ons voor te bewegen in onze leefomgeving, hebben planten en dieren groene en blauwe verbindingen nodig (heggen, houtwallen, sloten, poelen etc.)”, aldus Marjolein Bastin.

Het Marjolein Bastin Fonds is opgericht ten behoeve van herstel en behoud van het cultuurlandschap; met name monumentale landschapselementen, zoals (vlecht)heggen, houtwallen, graften, holle wegen en boomgaarden, die bij voorkeur in agrarische gebieden liggen. Het zeer geringe restant van monumentale landschapselementen wat nog over is, is zowel vanuit ecologisch oogpunt (biodiversiteit/leefomgeving) als cultuurhistorisch oogpunt van onschatbare waarde. Juist in gebieden waar nog een labyrint van groene en blauwe landschapselementen in stand wordt gehouden leven vaak veel unieke en beschermde planten en dieren zoals speenkruid, sleutelbloem, longkruid, heggewikke, pimpernelblauwtje, geelgors, klapekster, grauwe klauwier, boomkikker, korenwolf en uiteraard dassen.

In ons rijk geïllustreerde boek ‘Nederland weer mooi’ wordt u ‘meegenomen’ naar de nog gave, agrarische cultuurlandschappen, naar gebieden met een vaak eeuwenoude geschiedenis en streekeigenheid: landschappen waar bijzondere planten en dieren kunnen voortbestaan. Dankzij uw steun helpt u mee aan onze missie ‘Nederland weer mooi’. Uw steun is dan ook heel erg welkom.
Aangezien de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, komen giften aan het Marjolein Bastin Fonds (rekeningnr. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap: 89.80.60.028 (ASN Bank) o.v.v. Marjolein Bastin Fonds) voor de volle honderd procent ten goede aan het doel waarvoor het fonds is opgericht.
Daarnaast kunt u uw gift, dankzij de ANBI status, aftrekken van uw inkomens of vennootschapsbelasting. U kunt dit uiteraard zelf via de notaris regelen, maar wij kunnen het ook gratis voor u regelen bij onze eigen notaris.

Meer informatie over Marjolein Bastin leest u op: www.marjoleinbastin.nl


Klik op de foto voor een groter exemplaar (copyright Marjolein Bastin)

Doneer hier aan het Marjolein Bastin Fonds!

 
   
             
             
 

© VNC 2011 | home | contact | ontwerp